Екип

Екип

Гергана Вълкова – Директор, тел.: 0885229389  портфолио

Мариана Минчева – учител портфолио

Елена Андреева – учител   портфолио

Красимира Георгиева – учител  портфолио

Антония Маринова – учител портфолио

Красимира Николова – учител портфолио

Ивелина Михалева – учител портфолио

Веселина Добрева – учител портфолио

Катерина Стоянова – счетоводител

Росица Бурбунова – ЗАС

Марийка Тотева – медицински специалист

Красимира Георгиева – домакин

Дияна Парашкевова – готвач

Пенка Пенкова – помощник-възпитател

Янка Иванова – помощник-възпитател

Иванка Пиринчева – помощник-възпитател