Екип

Екип

Гергана Вълкова – Директор, тел.: 0885229389  портфолио

Златка Овчарова – старши учител  портфолио

Елена Андреева – учител   портфолио

Красимира Петрова – учител  портфолио

Антония Маринова – учител  портфолио

Златка Николова – счетоводител

Красимира Георгиева – домакин, тел.: 059192396

Пенка Пенкова – помощник-възпитател

Иванка Янева – помощник-възпитател

Диана Парашкевова – готвач

Мария Хамбарлиева – медицински специалист