Проекти и програми

Проекти

НП „Хубаво е в детската градина“ 2022 г. – „Красотата на движението и изкуството“

ДГ „Пролетна дъга“ активно участва в проекти и програми както на местно, така и на национално ниво:

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект „Здраве от природата и спорт на открито“ по НК „Чиста околна среда – 2021 г.“ на ПУДООС

НП „Успяваме заедно“ – Проект „Обединени за качествено предучилищно образование“, съвместно с ДГ „Теменуга“, с. Равнец

Проект за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание и спорт за 2021 г.

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на Държавен фонд земеделие

НП „ИКТ в образованието“

Проект „Големият лов на растения“

Общинска програма  „Четири годишни времена за нашите деца“

Проект „Засаждаме бъдеще“

Програма- Четири годишни времена