Проекти и програми

Проекти

ДГ „Пролетна дъга“ активно участва в проекти и програми както на местно, така и на национално ниво:

НП „Развитие на системата на предучилищното образование“

НП „ИКТ в образованието“

Проект „Големият лов на растения“

Общинска програма  „Четири годишни времена за нашите деца“

Проект „Засаждаме бъдеще“

Програма- Четири годишни времена