Прием

Свободни места

Постер откриване ДГ, 2020г.Постер откриване ДГ, 2020г.

Прием

Електронна система за записване на децата от тук http://www.dzburgas.org/ 

 

Необходими документи за записване в детската градина:

 1. Акт за раждане на детето (копие)
  2. Необходими документи, доказващи съответни предимства (ако се ползват такива)
 • копие на акт за смърт
 • копие от документ от ЛКК/ТЕЛК на детето
 • копие от актовете за раждане на всички деца в семейството
 • копие от заповедта на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и копие на договора, сключен с приемното семейство
 • копие на лична карта или адресна регистрация

 

Медицински документи при постъпване на детето в детската градина

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.
 1. Копие на паспорта за имунизации + Simflorix
 2. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
 3. Талон за общо здравословно състояние – от личния лекар на детето.
 4. Талон за проведени профилактични прегледи – от личния лекар на детето.
 5. Изследване от РЗИ – микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследване от РЗИ – паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 7. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 8. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.