Плащане онлайн

Всеки родител заявява желанието си, да заплаща такса за детска градина on-line като подава заявление в администрацията на детската градина на адрес: с. Маринка, ул. „Лазар Маджаров“ № 4 б

Заплащането на таксите on-line е в периода от 1-во до 10-то число на месеца. След този срок върху таксите се начислява лихва и те се заплащат само на касата в детската градина.

  Плащане on-line: https://www.dzburgas.org/payments  

ЗАЯВЛЕНИЕ онлайн плащане на такси