Обучение

Обучение

 

Детска градина „Пролетна дъга“ работи с учебните книжки на издателство „Изкуства“. В групите на детската градина се работи с помагалата на програмни системи „Аз съм в детска градина“ и „Аз ще бъда ученик“. Предложените програмни системи са съобразени с одобрените учебни програми на МОН и държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

 

По програма на Община Бургас в трета и четвърта група се изучава безплатно английски език.

 

Предложените помагала отговарят на съвременните педагогически тенденции и образователни страгегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда. Спомагат за реализирането на ефективен образователно-възпитателен процес в детската градина при интегриране на съвременни технологични средства и дидактични материали. Доминира идеята за цялостно развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива.

 

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак. Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

 

В детската градина се предлагат и допълнителни дейности за децата, които се заплащат от родителите:

  • Арт работилничка
  • Народни танци