Материална база

Материална база

Сградата на детската градина е специално проектирана и построена за да се впише в архитектурата на заобикалящата среда.

Детското заведение разполага със занималня и спалня за всяка от групите, зала за тържества, здравен кабинет, методичен кабинет, физкултурен салон, рампа за достъп на хора с увреждания.

Сградата се отоплява с локално парно, което осигурява еднаква температура във всички помещения. Предстои и поставянето на климатици за оптимален комфорт и през летните месеци.

Наличен е и функционира напълно оборудван по съвременните изисквания кухненски блок. Храната за всяко хранене е винаги току що приготвена.

За по-добра сигурност е изградена система за видео наблюдение на площадките за игра и коридорите в детското заведение.

Градината разполага с много добре организиран двор с площадки за игра за всяка възрастова група, както и с опитно поле, с помощта на което децата са в постоянен допир с природата.

През всеки сезон в двора се усмихват цветни лехи и дървета, а билките си имат свой скален кът. Изградена е и функционира поливна система на тревните площи и насажденията.

Предстои доизграждането на „Занималня на открито“, благодарение на която децата ще прекарват още време на вън.

Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран в топли цветове. Изработени са цветни родителски табла, които се актуализират според празничния календар на ДГ и се допълват с информация за родителите.

Със съдействието на местни художници и родители предстои  дооформянето на „Стена на славата“ –  кът за изложби от рисунки, грамоти и награди от участия на децата  и учители.

  • Осигурени са компютър и принтер за всяка група, което подпомага работата на учителите за осигуряването на иновативен подход към образователния процес и нормалното му протичане. В залата за тържества се провеждат и ситуации и презентации на интерактивна дъска.
  • Осигурени са микрофони и преносими тонколони, нужни за нормалното осъществяване на тържества, празници и открити моменти в ДГ, както и развитие на музикалните способности на децата.
  • Налична е библиотека от методики, учебни помагала, педагогическа литература, енциклопедии.

Карта на двора на детската градина