ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДГ ОТ 05.04.2021 Г.

Министърът на здравеопазването нареди от понеделник, 5 април, детските градини и яслите да възобновят работата си. След края на пролетната ваканция на учениците, от 12 април, се възобновява присъственото обучение на децата от 1-ви до 12-ти клас, като графикът ще бъде оповестен в рамките на следващата седмица. Също от 12 април се допускат груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.