Група „Бонбони“

Списък на децата – първа група 2020г.

Екип:

Златка Овчарова – ст. учител

Антония Маринова – учител

Красимира Георгиева – помощник-възпитател

Пенка Пенкова – помощник-възпитател

Информация за организиране на учебния ден – първа група
Информация за организиране на учебния ден – втора група
Дневен режим – организация

Фейсбук група ДГ „Пролетна дъга“