Актуално

От 10.01.2023г., със заповед на Кмета на Община Бургас, във връзка с отправени препоръки от РЗИ- Бургас, поради повишената заболеваемост на децата от остри респираторни заболявания, грип и скарлатина на територията на община Бургас, се ограничава достъпът на родители във всички детски градини!