Актуално

Уважаеми родители,

Във връзка с отпускане на месечна целева помощ при временни противоепидемични мерки на територията на Република България за семейства с деца до 14-годишна възраст, Ви информираме, че Детска градина „Пролетна дъга“ ще издава служебни бележки на родители, които ще ползват помощта. Ако желаете да Ви бъде издадена такава бележка, моля подайте заявление до детската градина, което да съдържа следната информация:

– Трите имена на родителя, който ще ползва помощта;

– ЕГН на родителя;

– Адрес на родителя;

– Трите имена на детето;

– ЕГН на детето;

– Група за учебната 2020/2021 година.

Заявленията се подават в администрация в детската градина

Уважаеми родители, моля тези от Вас, които не могат да дойдат за да получат лично декларацията, да я свалят, попълнят, подпишат и върнат по e-mail: proletna_daga@abv.bg или като прикачен файл във фейсбук групата на детската градина.

Уважаеми родители,
от м. октомври 2020 г. влизат в сила НОВИТЕ такси за посещение на детска градина, приети на Общински съвет Бургас.  

Резултати

Постер откриване ДГ, 2020г.Постер откриване ДГ, 2020г.