Актуално Архив

Резултати от събеседване за позиция учител

Протокол № 2/26.08.2022 г.

Допуснати и недопуснати кандидати до събеседване за позиция учител след подбор по документи